دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19815 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19818 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19819 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19820 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19821 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19822 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19823 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19824 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد هفتگل خوزستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30