دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: زنجان - چهارراه دوم کوچه مشکی - نبش کوجه شهید سیف اله علیزاده پلاک 86 - ستاد دانشگاه پیام نور استان زنجان تلفن : 33147000 الی 6 33472023 33147134 فاکس : 33147182
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19844 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19845 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
19852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
19853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24372 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24374 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24376 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24377 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24378 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24369 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان حسابداری با آزمون هردو 30
24370 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان روانشناسی با آزمون هردو 30
24371 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
19839 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19840 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19841 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19842 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19843 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60