دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر)

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24406 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - واحد طارم (آب بر) زنجان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30