دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
گرمسار جنب راه آهن دانشگاه پیام نور مرکز گرمسار کد پستی مرکز: 3581619567 شماره تماس 02334201087 - 02334201088 - 02334201533 - 02334201534
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24442 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
19919 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19920 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19921 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19922 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19923 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19924 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19925 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19926 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19927 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
19928 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
19929 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50