دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
شهرستان لارستان- شهر اوز- کیلومتر3 جاده شیراز 52514400 - کدپستی 7433113311
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20021 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20022 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20023 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20024 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20025 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20026 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20027 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20028 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24530 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24532 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24534 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24535 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30