دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20050 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20051 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20052 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20053 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20054 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20055 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20056 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز خرامه فارس مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30