دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20071 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20072 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20073 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20074 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20075 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20076 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20077 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20078 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز صفاشهر فارس مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30