دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس : قزوین ، بلوار شهید مدرس ، ابتدای خیابان شهرداری کد پستی : 85595-34136 نمابر : 02833226400 پست الکترونیک : info@qpnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20218 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق با آزمون هردو 50
24726 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حسابداری با آزمون هردو 30
24727 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین روانشناسی با آزمون هردو 60
24729 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
24730 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
20219 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20220 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20221 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20222 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20223 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20224 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20225 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
20230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24731 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30