دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
استان لرستان،شهرستان الشتر،سراب امیر،دانشکاه پیام نور مرکز الشتر تلفن:06632522910
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20754 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20755 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20756 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20757 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20758 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20759 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20760 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20761 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20762 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20763 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20764 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20765 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25162 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25163 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30