دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
ادرس: بهشهر - خلیل شهر -دانشگاه پیام نور مرکز بهشهر تلفن: 011-34647753-34647754 فکس: 011-34646231 ایمیل: behshahr_pnu@yahoo.com
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روابط عمومی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مددکاری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25237 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25239 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25240 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25241 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25243 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25244 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25245 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25246 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25247 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30