دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21000 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21001 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21002 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25361 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25362 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25363 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25364 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25365 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25366 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25367 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
20992 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20993 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20994 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20995 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20996 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20997 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20998 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20999 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز شازند مرکزی علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50