دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: همدان، بلوار بسیج، سه راهی شهرک فرهنگیان، جنب بوستان نماز کد پستی: 9951-65199 تلفن: 3-2546841-0813، دورنگار: 2546800-0813
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حقوق با آزمون هردو 50
25524 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان حسابداری با آزمون هردو 30
25525 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان روانشناسی با آزمون هردو 30
25526 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
25527 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
25528 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت صنعتی با آزمون هردو 30
21151 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21157 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21158 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21159 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
21160 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
21161 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25529 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25531 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25533 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60