دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
سنندج بلوار توحید (گریاشان) - دانشگاه پیام نور استان کردستان شماره تماس: 8- 33235357 - 087 و 5-33292064-087 فکس: 33235355-087 کدپستی: 6616693385 پست الکترونیک: info@kdpnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24785 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حسابداری با آزمون هردو 30
24786 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روانشناسی با آزمون هردو 30
20285 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20286 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20287 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20288 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20289 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20290 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20291 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20292 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان روزنامه نگاری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20293 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20294 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20295 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20296 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20297 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20298 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20299 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24787 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24789 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24790 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24791 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24792 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24793 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30