دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20308 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20309 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20310 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20311 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24799 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24800 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24801 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24802 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24803 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد بانه کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30