دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
سقـز، خیابان دانشگاه - دانشگاه پیام نور سقز - کدپستی: 89396-66819 فکس : 36244889-087 تلفن: 36241718-36243990-36242388 -36247445-36244647 کد:087
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20321 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20322 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20323 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20324 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20325 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20326 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20327 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20328 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20329 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20330 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20331 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24812 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24813 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24814 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24816 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24817 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30