دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
بم بزرگراه خلیج فارس دانشگاه پیام نور 2218415-17
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20348 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20349 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20350 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20351 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20352 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20353 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20354 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20355 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
24826 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24827 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24828 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24829 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24831 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24832 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24833 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30