دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
پردیس شماره 1 دانشگاه آدرس: کرمان بلوار امام خمینی (ره)، میدان پژوهش، دانشگاه پیام نور مرکز کرمان پردیس شماره 2 دانشگاه آدرس :کرمان، بلوار یادگار امام (انتهای بلوار جهاد )، جنب شهرک افضلی پور- دانشگاه پیام نور مرکز کرمان
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20379 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حقوق با آزمون هردو 50
24856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان حسابداری با آزمون هردو 30
24857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان روانشناسی با آزمون هردو 30
24858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت بازرگانی با آزمون هردو 30
24859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت دولتی با آزمون هردو 30
20380 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان ادیان و عرفان صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20381 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20382 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20383 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20384 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان تاریخ و تمدن ملل اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20385 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20386 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20387 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20388 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20389 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20390 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
20391 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 70
20392 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فلسفه و کلام اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علم اطلاعات و دانش شناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
24865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
24866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30