دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان زبان و ادبیات عربی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20675 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25088 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25090 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد کلاله گلستان مدیریت امور بانکی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30