دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
بندر انزلی – میدان گاز - دانشگاه پیام نور انزلی- شماره تماس 013۴۴۴۲۸۰۰۱
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20715 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان حقوق با آزمون هردو 50
25129 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان حسابداری با آزمون هردو 30
20716 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20717 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
20718 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20719 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25130 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30