دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
20746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20747 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20748 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20749 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20750 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20751 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20752 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
20753 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان راهنمایی و مشاوره صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25150 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25152 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25153 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان حسابداری صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25154 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان روانشناسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25155 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25156 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد منجیل گیلان مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30