دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال 1396 در گروه آزمایشی علوم انسانی در دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
آدرس: یزد- بلوار دانشجو- دانشگاه پیام نور استان یزد- کدپستی 8913984334 تلفن تماس:3-8250721-0353 جهت مشاهده داخلی های ستاد استان کلیک نمایید. دورنگار: 8253221-0353 آدرس پست الکترونیکی: pnu_yazd@pnu.ac.ir
کد رشته دانشگاه های تحصیلی، با آزمون و صرفا سوابق تحصیلی در غیر از کد های تعهد خدمت، تربیت معلم و مناطق محروم
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حسابداری با آزمون هردو 30
25616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد روانشناسی با آزمون هردو 30
21226 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تعاون و رفاه اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21227 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد پژوهشگری اجتماعی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21228 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد تاریخ صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21229 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد جغرافیا صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21230 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد حقوق صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21231 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد زبان و ادبیات فارسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21232 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم تربیتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 100
21233 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم سیاسی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21234 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم قرآن و حدیث صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
21235 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد فقه و مبانی حقوق اسلامی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 50
25617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم اقتصادی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت جهانگردی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد علوم ورزشی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 60
25622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت بازرگانی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت دولتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30
25624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت صنعتی صرفا با سوابق تحصیلی هردو 30