دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10420 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10421 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10422 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10423 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10424 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10425 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10426 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10427 پیام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10428 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10429 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10430 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10431 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - واحد ابرکوه یزد آب و هواشناسی کاربردی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - ژئومورفولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10475 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان هیدروژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10553 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10554 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - واحد اشنویه آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10555 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10556 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10557 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10558 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10559 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10560 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10561 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10562 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10563 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10564 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد پاوه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10565 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10566 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10567 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10568 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10569 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران محیط زیست شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10570 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10571 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10572 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10573 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - واحد تیران اصفهان برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10574 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10575 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10576 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10577 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10578 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10579 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10653 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان توسعه اقتصاد روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10654 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - واحد بندر گناوه بوشهر توسعه اقتصاد روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10655 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی توسعه اقتصاد روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10656 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان توسعه اقتصاد روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10657 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10658 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10659 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10660 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10661 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10662 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10663 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10664 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - واحد بندرانزلی گیلان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10665 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10666 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10667 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10668 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10669 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10670 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10671 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10672 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز تالش گیلان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10673 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10674 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - برنامه ریزی آمایش سرزمین
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10704 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10705 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی آمایش سرزمین آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10721 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10722 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10723 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مخاطرات محیطی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 7 - جغرافیای سیاسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد هشتگرد البرز جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز سنندج کردستان جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
10742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - واحد روانسر کرمانشاه جغرافیای سیاسی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول