دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره مجازی پیام نور و در رشته مجموعه علوم جغرافیایی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - آب و هواشناسی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10432 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
10433 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان آب و هواشناسی سینوپتیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10434 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10435 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز آران و بیدگل اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10436 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
10437 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10438 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد تغییرات آب و هوایی اقلیمی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10439 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور زن و مرد 15 نفر، نیمه اول آموزش محور
10440 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز اوز فارس آب و هواشناسی کاربردی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 3 - جغرافیا و برنامه ریزی شهری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10580 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10581 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10582 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز فردوس خراسان جنوبی جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10583 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - واحد شوش خوزستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10584 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز بیجار کردستان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10585 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10586 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10587 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان محیط زیست شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10588 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین محیط زیست شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10589 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز هشترود آذربایجان شرقی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10590 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10591 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10592 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10593 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10594 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10595 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 4 - جغرافیا و برنامه ریزی روستایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10675 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اردستان اصفهان توسعه اقتصاد روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10676 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری توسعه اقتصاد روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10677 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان توسعه اقتصاد روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10678 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10679 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10680 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز اسلامآباد غرب کرمانشاه برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10681 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - مرکز گنبد کاووس گلستان برنامهریزی کالبدی - فضایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10682 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10683 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز زرین شهر اصفهان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10684 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10685 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز فریمان خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10686 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10687 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - مرکز مریوان کردستان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10688 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
10689 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور
کد ضریب 6 - مخاطرات محیطی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
10724 مجازی پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز بناب آذربایجان شرقی مخاطرات محیطی آموزش محور زن و مرد 40 نفر، نیمه اول آموزش محور