دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 2 - حقوق بین الملل

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - حقوق بین الملل
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13665 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13666 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13667 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13668 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13669 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13670 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13671 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13672 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13673 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13674 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13675 روزانه دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13676 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13677 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13678 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13679 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13680 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
13681 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13682 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13683 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13694 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13695 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13696 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13697 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پاکدشت تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13698 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13699 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز دزفول خوزستان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13700 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13701 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13702 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13684 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13685 مجازي دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
13686 مجازي دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13687 مجازي دانشگاه قم قم حقوق بین الملل آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13688 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13689 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
13690 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13691 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13692 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13693 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13703 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13704 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13707 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26451 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
26452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق بین الملل آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد  – محل تحصیل واحد دماوند