دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - حقوق جزا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - حقوق جزا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13708 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13709 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13710 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13711 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
13712 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13713 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13714 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13715 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13716 روزانه دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13717 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
13718 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13719 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13720 روزانه دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13721 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13722 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13723 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13724 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
13725 روزانه دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
13726 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13727 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
13728 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13729 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13730 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13731 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13732 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
13733 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13734 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
13735 روزانه دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری تهران مدیریت اصلاح و کیفرهای قضایی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13736 روزانه دانشگاه شهید مطهری - تهران تهران فقه و حقوق جزا آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
13737 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13738 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13739 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
13740 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13741 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13742 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13743 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13744 نوبت دوم دانشگاه دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13745 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13746 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13747 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
13748 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13749 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13750 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
13751 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
13752 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13753 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
13754 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق کیفری اطفال و نوجوان آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13767 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13768 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران جنوب تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13769 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13770 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13755 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13756 مجازي دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
13757 مجازي دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور - فقط مرد
13758 مجازي دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - آموزش محور - فقط زن
13788 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13789 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13790 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
13759 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
13760 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
13761 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13762 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13763 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13764 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13765 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13766 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13771 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13772 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13773 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13774 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13775 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
13776 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13777 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13778 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی اصولالدین (محل تحصیل قم) قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
13779 غيرانتفاعي دانشکده غیرانتفاعی الهیات و معارف اسلامی هدی جامعه الزهرا(س) - قم قم حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - فقط زن
13780 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
13781 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13782 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
13783 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
13784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خراسان - مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رضویه - ساوه مرکزی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
13787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران حقوق جزا و جرم شناسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول