دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 5 - حقوق بشر

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 5 - حقوق بشر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
13835 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13836 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
13837 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13838 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
13839 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13840 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
13841 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13842 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
13843 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
13844 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی مفید - قم قم حقوق بشر آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه