دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در دانشگاه تهران و در رشته مطالعات جهان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14072 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات کشورهای آلمانی زبان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14073 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات کشورهای آلمانی زبان آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14074 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای لاتین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14075 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای لاتین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14076 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات بریتانیا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14077 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات بریتانیا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 4
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14078 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات روسیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات روسیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 5
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14080 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14081 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات فرانسه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 6
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14082 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات شبه قاره هند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14083 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات شبه قاره هند آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 7
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14084 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای شمالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14085 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات آمریکای شمالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 8
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14086 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات ژاپن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول تسلط کامل به زبان ژاپنی یا انگلیسی
14087 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات ژاپن آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول تسلط کامل به زبان ژاپنی یا انگلیسی
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 9
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14088 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات فلسطین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14089 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات فلسطین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 10
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14090 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14091 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 11
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14093 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات عراق آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14095 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات عراق آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 12
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14096 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات جنوب آفریقا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول * پذیرش در این رشته به صورت خاص با شرایط تسلط کامل به زبان و همراه با مصاحبه (به زبان تخصصی رشته) خواهد بود.
14097 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جنوب آفریقا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول * پذیرش در این رشته به صورت خاص با شرایط تسلط کامل به زبان و همراه با مصاحبه (به زبان تخصصی رشته) خواهد بود.