دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مدیریت بازرگانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14805 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14806 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14807 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
14808 روزانه دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14809 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14810 روزانه دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14811 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14812 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14813 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14814 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14815 روزانه دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14816 روزانه دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14817 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14818 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14819 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14820 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14821 روزانه دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14822 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14823 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14824 روزانه دانشگاه قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14825 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14826 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14827 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14828 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14829 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14830 روزانه دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14831 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14832 روزانه دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14833 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14834 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14835 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14836 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14837 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14838 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
14839 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14840 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14841 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14842 روزانه دانشگاه قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14843 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14844 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14845 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14846 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14847 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14848 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14849 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14850 روزانه دانشگاه قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14851 روزانه دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14852 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14853 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14854 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14855 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14856 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14857 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14858 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم محل تحصیل تهران
14859 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14860 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14861 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14862 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14863 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14864 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14865 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14866 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14867 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14868 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14869 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14870 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14871 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
14872 روزانه دانشگاه قم قم بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14873 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14874 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14875 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14876 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14877 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14878 روزانه دانشگاه قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
14879 روزانه دانشگاه قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14880 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14881 روزانه دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14882 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14883 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14884 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 4 نفر نیمه اول فقط زن
14885 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
14886 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14887 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14888 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14889 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14890 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14891 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
14892 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14893 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14894 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14895 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14896 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14897 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14898 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14899 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14900 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14901 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14902 نوبت دوم دانشگاه ملایر همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14903 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14904 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14905 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14906 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14907 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14908 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14909 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14910 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14911 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14912 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14913 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14914 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14915 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14916 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14917 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14918 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14919 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14920 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
14921 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14922 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14923 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14924 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14925 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
14926 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
14927 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14928 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14929 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14930 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14931 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14932 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14933 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
14934 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14935 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14936 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14937 نوبت دوم دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه(س) - قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن 8 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
14974 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14975 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز وزوان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14976 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14977 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14978 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14979 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14980 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14981 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14982 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14983 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز بویین زهرا قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14984 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
14985 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گلستان - واحد علی آباد کتول گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14986 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز الشتر لرستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14987 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14988 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد جویبار مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14989 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد قائم شهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14990 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - واحد نکا مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14991 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14992 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14993 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14994 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
14995 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14996 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14997 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14998 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14999 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15000 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15001 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15002 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15003 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15004 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15005 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15006 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15007 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15008 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15009 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15013 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15014 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15015 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15016 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15017 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15018 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15019 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15020 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15021 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15022 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15023 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15024 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15025 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15026 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15027 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15028 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15029 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15030 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15031 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15032 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15033 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15034 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15035 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد ری تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15036 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز نیشابور خراسان رضوی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15037 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15038 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15039 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15040 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
14938 مجازي دانشگاه تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14939 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14940 مجازي دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
14941 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15211 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15212 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازاریابی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15213 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15214 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15215 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی برخط - اهواز خوزستان تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15216 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تجارت الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15217 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15218 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران کار آفرینی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15219 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران کار آفرینی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14942 پرديس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14943 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14944 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14945 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
14946 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14947 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14948 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14949 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14950 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14951 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14952 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14953 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14954 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14955 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14956 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14957 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14958 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14959 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14960 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14961 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14962 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
14963 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14964 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14965 پرديس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14966 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
14967 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
14968 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14969 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
14970 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14971 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
14972 پرديس خودگردان دانشگاه ایلام ایلام کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
14973 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15041 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15042 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15043 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15044 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15045 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15046 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15047 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15048 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15049 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15050 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15051 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15052 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آبان هراز - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15053 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15054 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15055 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15056 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسوه - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15057 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15058 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15059 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15060 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی برایند - شاهرود سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15061 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15062 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15063 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15064 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسا - بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15065 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15066 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15067 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15068 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15069 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15070 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15071 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکمت رضوی - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15072 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم طوس - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15073 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15074 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15075 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15076 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15077 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15078 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15079 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالعلم - یزد یزد بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15080 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15081 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15082 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15083 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهیان نوین دانش - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15084 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15085 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کرمان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15086 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15087 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15088 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15089 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15090 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15091 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سناباد - گلبهار خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15092 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15093 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15094 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15095 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15096 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15097 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15098 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15099 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم بازاریابی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15100 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15101 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15102 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15103 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15104 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15105 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15106 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15107 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15108 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15109 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15110 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15111 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15112 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاویان - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15113 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15114 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15115 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15116 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گنجنامه - همدان همدان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15117 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15118 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15119 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15120 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15121 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15122 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15123 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15124 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15125 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران بازاریابی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15126 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15127 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15128 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15129 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15130 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15131 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15132 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15133 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الغدیر- تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15134 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15135 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15136 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15137 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15138 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15139 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15140 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15141 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15142 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15143 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15144 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15145 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15146 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15147 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15148 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15149 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15150 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فردوس - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15151 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15152 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15153 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15154 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15155 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی بازرگانی بین المللی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15156 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15157 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15158 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15159 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15160 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15161 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15162 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم نظامی - قوچان خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15163 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15164 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15165 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15166 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15167 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه قزوینی - قزوین قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15168 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15169 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15170 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15171 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15172 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی تجارت الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15173 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15174 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15175 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15176 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15177 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15178 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15179 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15180 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15181 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی الوند - همدان همدان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15182 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بصیر – آبیک قزوین مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15183 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15184 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15185 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15186 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15187 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15188 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15189 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15190 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فنّاوری شمس - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15191 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15192 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15193 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15194 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نوین - اردبیل اردبیل مدیریت استراتژیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15195 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی المهدی مهر - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
15196 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم ناصرخسرو - ساوه مرکزی بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15197 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دامون - فومن گیلان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15198 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبح صادق - اصفهان اصفهان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15199 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15200 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کومش - سمنان سمنان بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15201 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران بازرگانی داخلی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15202 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15203 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15204 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15205 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رسالت - کرمان کرمان کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15206 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15207 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15208 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15209 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15210 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابران - مشهد خراسان رضوی کار آفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15220 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15221 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15222 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15223 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15224 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15225 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15226 روزانه دانشگاه شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15227 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15228 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مختص کارکنان شاغل مرد ناجا - برابر آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای امین. - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
15229 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15230 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15231 روزانه دانشگاه تهران تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15232 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15233 روزانه دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15234 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15235 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15236 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15237 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15238 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15239 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15240 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15241 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15242 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15243 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15244 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15245 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15246 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15247 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15248 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15249 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15250 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15251 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15252 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15253 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
15254 روزانه دانشکده فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران تهران مدیریت بحران آموزشي پژوهشي مرد 30 نفر نیمه اول می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
15255 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15256 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15257 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15258 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15260 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15261 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15262 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15263 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15264 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15265 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15266 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15267 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15268 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15270 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15271 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15273 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15274 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15275 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15276 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15277 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15278 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15279 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15280 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15281 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15282 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15283 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15284 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15285 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15286 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران مدیریت بحران آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15287 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت سازمانهای دولتی گرایش منابع انسانی و روابط کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15288 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15300 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15301 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15302 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15303 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15304 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15305 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15306 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15307 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15308 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15309 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15310 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15311 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15312 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15313 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15314 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15315 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15316 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15317 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15318 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15319 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15320 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15321 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15322 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15323 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15324 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15325 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15326 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15327 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15328 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15329 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15330 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15331 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15332 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15333 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15334 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15335 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15336 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15337 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15338 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15339 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15340 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15341 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد طراحی سازمانهای دولتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15342 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15343 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15344 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15345 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15346 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15347 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15348 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15349 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15350 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15351 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15352 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15353 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15354 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15355 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15356 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15357 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15358 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15359 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15360 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15362 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15364 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15365 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15366 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15367 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15368 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15369 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15370 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15371 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15372 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15373 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15374 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15375 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15376 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15377 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15378 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15379 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15380 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15381 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15382 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15383 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15384 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15385 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15386 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15387 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15388 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15389 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15390 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15391 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15392 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت پیشرفت و توسعه شهری و روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15393 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15394 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15395 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15396 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15397 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15398 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15399 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15400 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15401 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15402 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15403 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15404 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15405 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15406 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15407 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15408 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15409 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15410 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15411 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15412 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15413 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15414 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15415 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15416 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15417 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15418 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15419 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15420 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15421 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15422 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15423 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15424 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15425 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15426 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15427 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15428 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت سازمانهای دولتی گرایش مالی و اقتصادی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15289 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15290 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15455 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15291 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15292 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15293 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15294 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15295 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15296 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15297 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15298 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15299 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیاست گذاری علم و فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15429 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15430 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15431 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15432 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15433 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15434 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15435 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15436 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15437 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15438 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15439 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15440 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15441 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15442 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15443 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15444 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهجویان دانش - برازجان بوشهر توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15447 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15449 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15450 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15451 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15452 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15453 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت رفتار سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15454 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا(ع) - مشهد خراسان رضوی مدیریت اماکن متبرکه مذهبی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
26458 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - مدیریت صنعتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15456 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15457 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15458 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
15459 روزانه دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15460 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
15461 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15462 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15463 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15464 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15465 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15466 روزانه دانشگاه قم قم تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15467 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15468 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15469 روزانه دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15470 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15471 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15472 روزانه دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15473 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15474 روزانه دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15475 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15476 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15477 روزانه دانشگاه شیراز فارس تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15478 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15479 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15480 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15481 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15482 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15483 روزانه دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15484 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15485 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
15486 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15487 روزانه دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15488 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15489 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15490 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15491 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15492 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15493 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15494 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15495 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15496 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15497 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
15498 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15499 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15500 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
15501 روزانه دانشگاه قم قم مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15502 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15503 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15504 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15505 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15506 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15507 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15508 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15509 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15510 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15511 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15512 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15513 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15514 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15515 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15516 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15517 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15518 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15520 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15521 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15522 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15523 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15524 نوبت دوم دانشگاه آیت اله حایری - میبد یزد مدیریت عملکرد آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15525 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15526 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15527 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15528 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15529 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15530 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15531 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15532 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15533 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15607 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران تولید و عملیات آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15608 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت پروژه آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15534 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15535 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15536 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15537 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15538 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15539 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15540 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15541 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15542 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15543 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15544 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15545 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15546 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15547 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15548 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15549 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15550 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15551 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15552 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15553 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15554 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15555 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15556 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15557 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15558 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15559 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15560 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولوی - ایوانکی سمنان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15561 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هشت بهشت - اصفهان اصفهان تحقیق در عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15562 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15563 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15564 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15565 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15566 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15567 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15568 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15569 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آذرآبادگان - ارومیه آذربایجان غربی تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15570 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15571 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15572 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15573 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15574 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15575 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15576 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15577 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15578 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15579 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبز - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15580 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15581 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15582 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهید رضایی- کرمانشاه کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15583 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15584 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه مجلسی - اقبالیه قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15585 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری سپاهان - اصفهان اصفهان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15586 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15587 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15588 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرهیختگان - کرمان کرمانشاه تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15589 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فضیلت - سمنان سمنان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15590 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15591 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15592 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15593 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نور هدایت - شهرکرد چهارمحال وبختیاری تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15594 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران تولید و عملیات آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15595 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15596 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کاسپین - البرز قزوین قزوین مدیریت زنجیره تامین آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15597 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15598 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی فولاد - فولاد شهر اصفهان اصفهان مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15599 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه امینی - بهنمیر بابلسر مازندران مدیریت کیفیت و بهره وری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15600 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15601 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15602 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آمل مازندران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15603 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15604 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15605 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15606 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مدیریت پروژه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
کد ضریب 4 - مدیریت فناوری اطلاعات
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15609 روزانه دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15610 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه دوم فقط زن
15611 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15612 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15613 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم محل تحصیل تهران
15614 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15615 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15616 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15617 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15618 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
15619 روزانه دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15620 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15621 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15622 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15623 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15624 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15625 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15626 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) محل تحصیل ارومیه آذربایجان غربی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
15627 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه دوم فقط زن
15628 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15629 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15630 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15631 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15632 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15633 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
15634 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15635 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15636 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15637 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15653 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15654 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15655 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15656 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت منابع اطلاعاتی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15657 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15658 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز پرند تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15659 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15660 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15661 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - واحد قشم هرمزگان مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15638 مجازي دانشگاه تربیت مدرس تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 30 نفر نیمه اول آموزش محور
15639 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15640 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15641 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15642 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15643 مجازي دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15676 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15677 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15678 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 15 نفر نیمه اول آموزش محور
15662 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران کسب و کار الکترونیک آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15663 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت منابع اطلاعاتی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15664 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15665 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت دانش آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15644 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه دوم محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15645 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15646 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15647 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15648 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15649 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15650 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت دانش آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15651 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15652 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران هوشمندی کسب و کار آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رجا - قزوین قزوین کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15667 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15668 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی چرخ نیلوفری آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15669 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15670 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هدف - ساری مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15672 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد (محل تحصیل واحد اشکذر) یزد کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15673 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15674 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان کسب و کار الکترونیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15675 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میزان - تبریز آذربایجان شرقی سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - مدیریت تکنولوژی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15679 روزانه دانشگاه تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15680 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
15681 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15682 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15683 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15684 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15685 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15686 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
15687 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15688 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15689 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15690 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15691 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15692 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15697 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی فاران مهر دانش - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15693 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نواوری تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15694 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران انتقال تکنولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15695 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ربع رشیدی - تبریز آذربایجان شرقی سیاستهای تحقیق و توسعه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - مدیریت مالی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15698 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15699 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
15700 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه – فقط مرد
15701 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15702 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15703 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15704 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15705 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
15706 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15707 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15708 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15709 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15710 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15711 روزانه دانشگاه تهران تهران حقوق مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15712 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان تامین مالی و سرمایه گذاری درنفت و گاز آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
15713 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15714 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
15715 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15716 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15717 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15718 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15719 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15720 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15721 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15722 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15723 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15724 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حقوق مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15730 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15725 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15774 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی ایرانیان - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15775 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران بانکداری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15726 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15727 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15728 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15729 پرديس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15731 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15732 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15734 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15735 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15736 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شیخ بهایی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15737 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15738 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیب مازندران - ساری مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15739 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ادیبان - گرمسار سمنان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15740 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15741 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15742 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیم جرجانی - گرگان گلستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15743 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خرد - بوشهر بوشهر مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15744 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خزر - محمودآباد مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی - اصفهان اصفهان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راه دانش - بابل مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاندیز - مشهد خراسان رضوی مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبرستان - چالوس مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15753 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غزالی - قزوین قزوین مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فروردین - قائمشهر مازندران مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15755 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قشم هرمزگان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15756 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد خرمدره) زنجان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15757 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوشیار - رشت گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15758 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر - کرمان کرمان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15759 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15760 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت مالی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15761 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15762 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
15763 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15764 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفاق - ارومیه آذربایجان غربی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15765 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل واحد دماوند
15766 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی ارشاد - دماوند (محل تحصیل تهران) تهران مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15767 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15768 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15769 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مهندسی مالی و مدیریت ریسک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15772 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران بانکداری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15773 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی پرندک- پرندک مرکزی مالی گرایش بیمه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
کد ضریب 7 - کارآفرینی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15776 روزانه دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15777 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15778 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15779 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
15780 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15781 روزانه دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15782 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15783 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15784 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15785 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15786 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي مرد 8 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15787 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15788 روزانه دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15789 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15790 روزانه دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15791 روزانه دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15792 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15793 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15794 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15795 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15796 روزانه دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15797 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15798 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15799 روزانه دانشگاه گنبد گلستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15800 روزانه دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15801 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15802 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15803 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15804 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15805 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15806 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15807 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15808 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15809 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي مرد 2 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل دانشکده مهندسی پیشرفت
15810 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15811 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15812 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15813 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15814 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15815 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15816 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15817 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15818 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15819 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15820 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15841 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز خوانسار اصفهان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15842 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15843 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15844 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15845 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15846 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15847 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کارآفرینی بین الملل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15848 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران توسعه کارآفرینی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15849 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15850 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بابل مازندران کسب و کار الکترونیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15821 مجازي دانشگاه تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15822 مجازي دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15823 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15824 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15825 مجازي دانشگاه تهران تهران گردشگری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15826 مجازي دانشگاه تهران تهران کارآفرینی فناوری آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15827 مجازي دانشگاه تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15828 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15829 مجازي دانشگاه تهران تهران کارآفرینی بین الملل آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15830 مجازي دانشگاه تهران تهران توسعه کارآفرینی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15831 مجازي دانشگاه تهران تهران کسب و کار الکترونیکی آموزش محور زن و مرد 10 نفر نیمه اول آموزش محور
15832 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15833 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
15834 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15835 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15836 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15837 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز کارآفرینی فناوری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15838 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15839 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15840 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران سازمانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران کسب و کار جدید آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15852 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی امام جواد(ع) - یزد یزد گردشگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 8 - مدیریت منابع انسانی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15854 روزانه دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15855 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
15856 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15857 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15858 روزانه دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15859 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15860 نوبت دوم دانشگاه اردکان یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15861 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15862 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15863 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران عملکرد و بهره برداری منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15864 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15866 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15867 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز دماوند تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15868 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - واحد شهر جدید پردیس تهران مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15869 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز کاشمر خراسان رضوی مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15870 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15871 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15872 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15865 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15873 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15874 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدیر - لنگرود گیلان مدیریت منابع انسانی اسلامی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15875 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15876 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان مدیریت استراتژیک منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 9 - مدیریت حمل و نقل دریایی بین قاره ای
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15877 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15878 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15879 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15880 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان مدیریت حمل و نقل دریایی بین قارهای آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 10 - مدیریت بازرگانی دریایی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15881 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15882 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت بازرگانی دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول