دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16728 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16729 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16730 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16731 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16732 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
16733 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16734 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16735 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16736 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16737 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
16738 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16739 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16740 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16741 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16742 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16743 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
16744 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
16745 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16746 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16747 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16748 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16749 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16750 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16751 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16752 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16753 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16754 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16755 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16756 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16757 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16758 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16759 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16760 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16761 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
16762 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16763 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16764 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16765 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16766 روزانه دانشگاه قم قم شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
16767 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16768 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16769 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16770 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16771 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16772 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16773 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16774 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16775 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16776 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16777 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16778 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16779 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16780 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16781 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
16782 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
16783 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16784 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16785 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16786 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16787 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
16788 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16789 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16790 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16791 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16792 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16793 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16794 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16795 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16796 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16797 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16798 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16799 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16800 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16801 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16802 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16803 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16804 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16805 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16806 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16807 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16808 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16809 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16810 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16811 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16812 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16813 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16814 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16815 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16825 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16826 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16827 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16828 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16829 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16830 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16831 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16832 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16833 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16834 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16835 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16836 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16837 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16838 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16839 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16840 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16841 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16816 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16817 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16818 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16819 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16820 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16821 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16822 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16823 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16824 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارس - مهر فارس فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16843 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16844 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
16845 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16846 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
16847 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16848 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16849 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16850 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16851 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16852 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16853 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16854 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16855 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16856 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16857 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
16858 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16859 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16860 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16861 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16862 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16863 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16864 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
16865 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
16866 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16867 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16868 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16869 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16870 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16871 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16872 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16873 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16874 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری نو
16875 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16876 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16877 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16878 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16879 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16880 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16881 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
16882 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16883 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16884 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16885 روزانه دانشگاه قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
16886 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16887 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16888 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16889 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16890 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16891 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16892 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16893 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
16894 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16895 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16896 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16897 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16898 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16899 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16900 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16901 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16902 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16903 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16904 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16905 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16906 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16907 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16908 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16909 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16910 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16911 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16912 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16913 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16914 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16915 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16916 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16917 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16918 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16919 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16920 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16921 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16922 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16923 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه اول فقط زن
16924 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16925 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16926 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16927 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16928 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16929 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16930 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16931 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16932 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16933 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16934 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16935 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16936 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16937 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16938 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16939 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16940 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16941 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16942 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
16943 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
16944 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16945 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16946 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16947 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16948 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16949 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16950 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16951 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16952 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16953 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16954 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16955 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16956 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16957 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16958 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16959 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16960 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16961 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16962 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16963 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16964 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16965 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16966 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
16967 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16968 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16969 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16988 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16989 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16990 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16991 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16992 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16993 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16994 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16995 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16996 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16997 پيام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16998 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16999 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17000 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17001 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17002 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17003 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17004 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17005 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17006 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17007 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17008 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17009 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17010 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17011 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17012 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17013 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17014 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17015 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17016 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17017 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17018 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17019 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17020 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17021 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16970 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
16971 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16972 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16973 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16974 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16975 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16976 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16977 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16978 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16979 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16980 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16981 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16982 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16983 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16984 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16985 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16986 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
16987 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
16727 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران مواد، انرژی و تکنولوژی کوانتومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول با همکاری دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه - شرایط در انتهای دفترچه
17022 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17023 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17024 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17025 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17026 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17027 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17028 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17029 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17030 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17031 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17032 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17033 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17034 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17035 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17036 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17037 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17038 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17039 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17040 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17041 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17042 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17043 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17044 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17045 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17046 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17047 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17048 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17049 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17050 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17051 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17052 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17053 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17054 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17055 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17056 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17057 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17058 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17059 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17060 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17061 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17062 روزانه دانشگاه قم قم شیمی معدنی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
17063 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17064 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17065 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17066 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17067 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17068 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17069 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17070 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17071 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17072 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17073 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17074 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17075 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17076 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17077 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17078 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17080 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17081 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17082 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17083 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17084 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17085 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17086 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17087 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17088 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17089 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17090 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17091 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17092 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17093 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17094 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17095 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17096 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17097 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17098 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17099 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17109 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17110 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17111 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17112 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17113 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17114 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17115 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17116 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17117 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17118 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17119 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17120 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17121 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17122 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17100 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
17101 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17102 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17103 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17104 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17105 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17106 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17107 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17108 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17123 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17124 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17125 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17126 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17127 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17129 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17130 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17131 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17132 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17133 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17136 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17137 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17138 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17139 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17140 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17141 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17142 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17143 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17144 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17145 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17146 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17147 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17149 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17150 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17151 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17152 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17153 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17154 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17155 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17156 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17157 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17158 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17159 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17160 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17161 روزانه دانشگاه قم قم شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17162 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17163 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17166 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17167 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17168 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17169 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17170 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17171 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17172 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17173 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17174 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17175 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17176 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17177 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 2 نفر نیمه اول فقط زن
17178 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17179 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17180 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17181 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17182 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17183 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17184 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17185 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17186 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17187 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17188 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17189 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17190 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17191 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17192 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17193 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17194 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17195 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17196 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17197 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17198 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17199 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17200 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17201 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17202 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17203 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17215 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17216 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17217 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17218 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17219 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17220 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17221 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17222 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17223 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17224 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17225 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17226 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17227 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17228 پيام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17229 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17230 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17231 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17232 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17233 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17234 پيام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17235 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17236 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17237 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17238 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17239 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17240 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17241 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17242 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17243 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17204 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17205 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17206 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17207 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17208 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17209 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17210 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17211 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17212 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17213 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17214 پرديس خودگردان دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17244 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نقش جهان - اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17245 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17246 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17247 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17248 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17249 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17250 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17251 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17252 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17253 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17254 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17255 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17256 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17257 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17258 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17259 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17260 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17262 روزانه دانشگاه گنبد گلستان شیمی و فناوری اسانس آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17263 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17264 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17265 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17266 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17267 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17268 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17270 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17271 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17272 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17273 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
17274 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17275 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17276 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
17277 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17278 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17279 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17280 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17281 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی قدر - کوچصفهان رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17282 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17283 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17284 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17285 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17286 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17287 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17288 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17289 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17290 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17291 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17292 پرديس خودگردان دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17293 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17294 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17295 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17296 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17297 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
17298 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17299 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17300 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17301 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17302 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17303 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17304 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17305 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17306 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17307 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17308 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17309 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17310 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17311 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17312 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17313 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17314 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17315 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17316 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17317 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17318 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17319 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17320 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17321 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17322 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17323 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17324 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17325 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17326 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17327 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17328 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17329 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
17330 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17331 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17332 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17333 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه