دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1203 - شیمی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16728 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16729 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16730 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16731 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16732 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 12 نفر نیمه اول فقط زن
16733 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16734 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16735 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16736 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16737 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
16738 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16739 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16740 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16741 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16742 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16743 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
16744 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
16745 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16746 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16747 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16748 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16749 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16750 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16751 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16752 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16753 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16754 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16755 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16756 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16757 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16758 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16759 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16760 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16761 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
16762 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16763 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16764 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16765 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16766 روزانه دانشگاه قم قم شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
16767 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16768 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16769 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16770 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
16771 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16772 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16773 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16774 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16775 روزانه دانشگاه ملایر همدان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16776 روزانه دانشگاه نیشابور خراسان رضوی شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16777 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16778 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16779 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی فیزیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16780 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
16781 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس شهید چمران تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط مرد ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
16782 روزانه دانشگاه فرهنگیان - پردیس نسیبه تهران تهران آموزش شیمی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول وزارت آموزش و پرورش - فقط زن ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در
کد ضریب 2 - شیمی آلی -  دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16843 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16844 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
16845 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16846 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 13 نفر نیمه اول فقط زن
16847 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16848 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16849 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
16850 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16851 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16852 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16853 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16854 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16855 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
16856 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16857 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
16858 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16859 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16860 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16861 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16862 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16863 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16864 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
16865 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
16866 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16867 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16868 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16869 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
16870 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16871 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16872 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16873 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16874 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل اجرای پروژه پژوهشکده فناوری نو
16875 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16876 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
16877 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16878 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16879 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16880 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
16881 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای
16882 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16883 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16884 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16885 روزانه دانشگاه قم قم شیمی الی آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
16886 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16887 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16888 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16889 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16890 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
16891 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16892 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16893 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
16894 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16895 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
16896 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی الی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
16897 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16898 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16899 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
16900 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16901 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16902 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16903 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16904 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
16905 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16906 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16907 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی پلیمر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16908 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16909 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
16910 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
16911 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
16912 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی دارویی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
16913 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16914 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16915 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16916 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
16917 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
16918 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
16919 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
16920 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان فیتوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17026 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17027 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17028 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17029 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17030 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17031 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17032 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17033 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17034 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17035 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17036 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17037 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17038 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17039 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17040 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17041 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17042 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17043 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17044 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17045 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17046 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17047 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17048 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17049 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17050 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17051 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17052 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17053 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17054 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17055 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17056 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17057 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17058 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17059 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17060 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17061 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17062 روزانه دانشگاه قم قم شیمی معدنی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
17063 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17064 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17065 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17066 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17067 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17068 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17069 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17070 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17071 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17072 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17123 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17124 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17125 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17126 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17127 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17129 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17130 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17131 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17132 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17133 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17135 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17136 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17137 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17138 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17139 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17140 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17141 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17142 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17143 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17144 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17145 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17146 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17147 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17148 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17149 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17150 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17151 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17152 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17153 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17154 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17155 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17156 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17157 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17158 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17159 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17160 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17161 روزانه دانشگاه قم قم شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
17162 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17163 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17166 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17167 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17168 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17169 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17170 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17171 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17172 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17173 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی تجزیه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - شیمی کاربردی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17245 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17246 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17247 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17248 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17249 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17250 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17251 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17252 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17253 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17254 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17255 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
17256 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17257 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17258 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر (محل تحصیل شاهین شهر اصفهان) اصفهان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه
17259 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
17260 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17261 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی کاربردی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17262 روزانه دانشگاه گنبد گلستان شیمی و فناوری اسانس آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17263 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
17264 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پیشرانه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
کد ضریب 6 - شیمی کاتالیست و دریا
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17282 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی کاتالیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17283 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17284 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17285 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17286 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
کد ضریب 7 - نانوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17294 روزانه دانشگاه اراک مرکزی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17295 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17296 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17297 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن 7 نفر نیمه اول فقط زن
17298 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17299 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17300 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17301 روزانه دانشگاه تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17302 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17303 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
17304 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17305 روزانه دانشگاه زنجان زنجان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17306 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
17307 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17308 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17309 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17310 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17311 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17312 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17313 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17314 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی نانوشیمی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول