دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پیام نور و در رشته شیمی

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - شیمی فیزیک و آموزش شیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16444 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16445 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16446 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16447 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16448 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16449 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16450 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز جهرم فارس شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16451 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16452 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16453 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16454 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16455 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16456 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16457 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز اسد آباد همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16458 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز رزن همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16459 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16460 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی فیزیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - شیمی آلی - دارویی- پلیمر و فیتوشیمی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16613 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16614 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16615 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز مهاباد آذربایجان غربی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16616 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16617 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز نقده آذربایجان غربی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16618 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16619 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16620 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز گلپایگان اصفهان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16621 پیام نور دانشگاه پیام نور استان ایلام - مرکز ایلام ایلام شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16622 پیام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بوشهر بوشهر شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16623 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16624 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16625 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز تربت حیدریه خراسان رضوی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16626 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16627 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خوزستان - مرکز اهواز خوزستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16628 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16629 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز زنجان زنجان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16630 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز استهبان فارس شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16631 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16632 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16633 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کردستان - واحد سقز کردستان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16634 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16635 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه - مرکز کرمانشاه کرمانشاه شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16636 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کهگیلویه و بویراحمد - مرکز دوگنبدان کهگیلویه وبویراحمد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16637 پیام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رودسر گیلان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16638 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز رامسر مازندران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16639 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16640 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16641 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16642 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16643 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز رضوانشهر صدوق یزد شیمی الی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16644 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16645 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان فیتوشیمی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16733 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16734 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16735 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16736 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16737 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16738 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16739 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16740 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16741 پیام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16742 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16743 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16744 پیام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16745 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16746 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - شیمی تجزیه
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
16846 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز شبستر آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16847 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16848 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مرند آذربایجان شرقی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16849 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16850 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16851 پیام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز میاندوآب آذربایجان غربی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16852 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اردبیل - مرکز اردبیل اردبیل شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16853 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16854 پیام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16855 پیام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16856 پیام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16857 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز بروجن چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16858 پیام نور دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری - مرکز شهرکرد چهارمحال وبختیاری شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16859 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز طبس خراسان جنوبی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16860 پیام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16861 پیام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16862 پیام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16863 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قزوین - مرکز قزوین قزوین شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16864 پیام نور دانشگاه پیام نور استان قم - مرکز قم قم شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16865 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز بم کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16866 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16867 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16868 پیام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - واحد زنگی آباد کرمان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16869 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز بهشهر مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16870 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز ساری مازندران شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16871 پیام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول
16872 پیام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول
16873 پیام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی تجزیه آموزشی پژوهشی زن و مرد 8 نفر، نیمه اول