دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 3 - شیمی معدنی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 3 - شیمی معدنی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
17026 روزانه دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17027 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17028 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17029 روزانه دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 9 نفر نیمه اول فقط زن
17030 روزانه دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17031 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17032 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17033 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17034 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17035 روزانه مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه - زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17036 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17037 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
17038 روزانه دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17039 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشند -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
17040 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
17041 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17042 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17043 روزانه دانشگاه دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
17044 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17045 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17046 روزانه دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17047 روزانه دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
17048 روزانه دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی - اسدآباد همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17049 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
17050 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17051 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17052 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17053 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17054 روزانه دانشگاه شیراز فارس شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17055 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17056 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17057 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17058 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17059 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17060 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
17061 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17062 روزانه دانشگاه قم قم شیمی معدنی آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
17063 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17064 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17065 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
17066 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17067 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17068 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17069 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17070 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
17071 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
17072 روزانه دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
17073 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17074 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17075 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه اول فقط زن
17076 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17077 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17078 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17079 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17080 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17081 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17082 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17083 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17084 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17085 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17086 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17087 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17088 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17089 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17090 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
17091 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17092 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
17093 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
17094 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17095 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
17096 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17097 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
17098 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
17099 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
17109 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17110 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز ارومیه آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17111 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17112 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز اصفهان اصفهان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17113 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شرق تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17114 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز گناباد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17115 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان رضوی - مرکز مشهد خراسان رضوی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17116 پيام نور دانشگاه پیام نور استان زنجان - مرکز ابهر زنجان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17117 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز دامغان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17118 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز لامرد فارس شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17119 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17120 پيام نور دانشگاه پیام نور استان لرستان - مرکز خرم آباد لرستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
17121 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17122 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز اردکان یزد شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
17100 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
17101 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
17102 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17103 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17104 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17105 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17106 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17107 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
17108 پرديس خودگردان دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران شیمی معدنی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه