دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - جانوران دریا

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1216 - زیست شناسی دریا (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
19137 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی شهرستان نور) تهران جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
19138 روزانه دانشگاه تهران تهران جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19139 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19140 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
19141 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19142 روزانه دانشگاه گنبد گلستان جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
19143 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
19144 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19145 روزانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان گیاهان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
19146 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19147 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
19148 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
19149 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
19150 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19151 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان گیاهان دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
19152 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
19153 پرديس خودگردان دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خوزستان جانوران دریا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه