دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره روزانه و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21039 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21040 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21041 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل واحد فنی و مهندسی خوی) آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21042 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21043 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21044 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21045 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21046 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21047 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21048 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21049 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21050 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21051 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21052 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21053 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21054 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21055 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
21056 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21057 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21058 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21059 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21060 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21061 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21063 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21064 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21065 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21066 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21067 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21068 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21069 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21070 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21071 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21072 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21073 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21074 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21075 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21076 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21077 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21078 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21079 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
21080 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21081 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21082 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
21083 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
21084 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21085 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21086 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21087 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21088 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21089 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21090 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21091 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21092 روزانه دانشگاه ملایر همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21093 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21094 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21095 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21096 روزانه دانشگاه یزد یزد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21097 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21098 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21099 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21100 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21101 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21102 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21103 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21104 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21105 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21106 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21107 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21108 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21109 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21110 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21111 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21112 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21113 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21114 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21115 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21116 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21117 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21118 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21119 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21120 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21121 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21122 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21123 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21124 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21125 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21126 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21129 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21130 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21131 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21132 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21133 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21135 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21136 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21137 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21138 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21139 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21142 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21143 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21144 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21145 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21146 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21147 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21148 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21149 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21150 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21151 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21152 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21153 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21154 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21155 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21156 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21157 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21158 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21159 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21160 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21161 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21162 روزانه دانشگاه فسا فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21163 روزانه دانشگاه قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي مرد 18 نفر نیمه اول فقط مرد
21164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21166 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21167 روزانه دانشگاه ملایر همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21168 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21169 روزانه دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21170 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21171 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21172 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21173 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21174 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21175 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21176 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21178 روزانه دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21179 روزانه دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21180 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21181 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21182 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21183 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21184 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21185 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21186 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21187 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21188 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21189 روزانه دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21190 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21191 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21192 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21193 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21194 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21195 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21196 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21197 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21198 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21199 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21200 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21201 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21202 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21203 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21204 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21205 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21206 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21207 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21208 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21209 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21210 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21211 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21212 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21213 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21214 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21215 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21216 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21217 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21218 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21219 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21220 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21221 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21222 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21223 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21224 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21225 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21226 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21227 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21228 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21229 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21230 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21231 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21232 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21233 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21234 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21235 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21236 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21237 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21238 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21239 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21240 روزانه دانشگاه شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21241 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21242 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21243 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21244 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21245 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21246 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21247 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21248 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21249 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21250 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21251 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21253 روزانه دانشگاه قم قم آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
21254 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21255 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21256 روزانه دانشگاه یزد یزد آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21257 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21258 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21259 روزانه دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21260 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21261 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21262 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
21263 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته ای توسط دو دانشکده مهندسی عمران و مهندسی دریا انجام می شود.
21264 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21265 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21266 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21267 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21268 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21269 روزانه دانشگاه قم قم سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
21270 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21271 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21272 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21273 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21274 روزانه دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21275 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21276 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21277 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21278 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21279 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21280 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21281 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21282 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21283 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21284 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21285 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21286 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21287 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21288 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21289 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21290 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21291 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21292 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21293 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21294 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21295 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21296 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21297 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21298 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21299 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21300 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21301 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21302 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21303 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21304 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21305 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21306 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21307 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21308 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21309 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21310 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21311 روزانه دانشگاه فسا فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21312 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21313 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
21314 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های دفاعی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
21315 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های دفاعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21316 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
21317 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21318 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21319 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21320 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21321 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21322 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21323 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21324 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21325 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی ایمنی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21326 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26428 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26439 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.