دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره پيام نور و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21609 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21610 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21611 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21612 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21613 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21614 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21615 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21616 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول