دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره غيرانتفاعي و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21618 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21619 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21620 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21621 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21622 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21623 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21624 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21625 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21626 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21627 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21628 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21629 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21630 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21631 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21634 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21638 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21640 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21641 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21646 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21655 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21656 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21660 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21661 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21662 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21663 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21664 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21665 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21667 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21668 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21669 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21670 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21672 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21674 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21675 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21676 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21677 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21678 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21679 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21682 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21684 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21688 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21689 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21690 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21693 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21694 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21695 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21700 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نجف آباد اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21707 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21708 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21710 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21711 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21712 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21713 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21714 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21715 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21716 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21717 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21718 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21719 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21720 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21723 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21724 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21735 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21736 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21737 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21738 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21739 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21740 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21741 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21742 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21743 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21744 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21753 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21755 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21756 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21757 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21758 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21759 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21760 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21761 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21762 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21763 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21764 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21765 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21766 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21767 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21768 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21769 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21772 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21773 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21774 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21775 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21776 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21777 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21778 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21779 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21780 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21781 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21782 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21783 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21788 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21789 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21790 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21791 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21792 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21793 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21794 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21795 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21796 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21797 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21798 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21799 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21800 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21801 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21802 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21803 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21804 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21805 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21806 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21807 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21808 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21809 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21810 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21812 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21813 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21814 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21815 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21816 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21817 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21818 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21819 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21820 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21821 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21822 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21823 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21824 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21826 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21827 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21828 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21829 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21835 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21836 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21837 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21838 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21839 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21840 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21843 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21844 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21845 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21846 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21847 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21848 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21849 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21850 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21852 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21854 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21858 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21859 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21860 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21862 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21863 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21864 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21865 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21866 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21867 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21868 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21869 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ساختمان های هوشمند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26457 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.