دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه مهندسی عمران

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21177 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21178 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21179 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21180 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21181 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21182 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21183 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21184 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21185 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21186 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21187 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21188 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21189 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21190 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21191 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
21192 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21193 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21194 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21195 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21196 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21197 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21198 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21199 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21200 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21201 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21202 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21203 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21204 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21205 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21206 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21207 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21208 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21209 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21210 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21211 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21212 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21213 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21214 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21215 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21216 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21217 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21218 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21219 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21220 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21221 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دیلمان - لاهیجان گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21222 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21223 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21224 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21225 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21226 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21227 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21228 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21229 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21230 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21231 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21232 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21233 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21234 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21235 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21236 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21237 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سازه آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
21238 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21239 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21240 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21241 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21242 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21243 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه حلی مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21244 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21245 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21246 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21247 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21248 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21249 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21250 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21251 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21252 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21253 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21254 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21255 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21256 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21257 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21258 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21259 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21260 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21261 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21262 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نجفآباد اصفهان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21263 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21264 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان سازه آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21265 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21266 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21267 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21268 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21269 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21270 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21271 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
21272 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21273 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21274 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21275 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21276 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21277 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21278 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21279 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21280 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21281 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21282 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21283 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21284 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21285 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران زلزله آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
21286 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21287 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21288 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21289 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21290 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21291 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21292 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21293 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان زلزله آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21294 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21295 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21296 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21297 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21298 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21299 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21300 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21301 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21302 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21303 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21304 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21305 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21306 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21307 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21308 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21309 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21310 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21311 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21312 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21313 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21314 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21315 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21316 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21317 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21318 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21319 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21320 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21321 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21322 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21323 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21324 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21325 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21326 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21327 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21328 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21329 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21330 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21331 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21332 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان راه و ترابری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21333 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
21334 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21335 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21336 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21337 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21338 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21339 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21340 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21341 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21342 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21343 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21344 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21345 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن 20 نفر، نیمه اول فقط زن
21346 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21347 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21348 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21349 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21350 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21351 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21352 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21353 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21354 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی مرد 20 نفر، نیمه اول فقط مرد
21355 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21356 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21357 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21358 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21359 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21360 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21361 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21362 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21363 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21364 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21365 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21366 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل و نقل آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21367 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21368 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21369 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21370 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21371 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21372 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21373 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21374 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21375 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21376 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21377 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21378 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21379 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21380 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21381 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21382 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21383 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21384 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21385 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21386 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21387 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21388 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21389 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21390 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21391 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21392 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت ساخت آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21393 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21394 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21395 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21396 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21397 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21398 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21399 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 5 نفر، نیمه اول
21400 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21401 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21402 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21403 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
21404 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان محیط زیست آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول