دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار و در رشته 1264 - مجموعه مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21719 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21743 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21768 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول