دفترچه انتخاب  رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در کد ضریب 1 - مهندسی عمران

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - مهندسی عمران
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
21039 روزانه دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21040 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 17 نفر نیمه اول
21041 روزانه دانشگاه ارومیه (محل تحصیل واحد فنی و مهندسی خوی) آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21042 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21043 روزانه دانشگاه ایلام ایلام سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21044 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21045 روزانه دانشگاه بناب آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21046 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21047 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21048 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21049 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21050 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21051 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21052 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21053 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21054 روزانه دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21055 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح
21056 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21057 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21058 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21059 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21060 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21061 روزانه دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21062 روزانه دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21063 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21064 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21065 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21066 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21067 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21068 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21069 روزانه دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21070 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21071 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21072 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21073 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21074 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21075 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21076 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21077 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21078 روزانه دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21079 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول
21080 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21081 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21082 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد
21083 روزانه دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
21084 روزانه دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21085 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21086 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21087 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21088 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21089 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21090 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21091 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21092 روزانه دانشگاه ملایر همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21093 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21094 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21095 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21096 روزانه دانشگاه یزد یزد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21097 روزانه دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21098 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21099 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21100 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21101 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21102 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21103 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21104 روزانه دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21105 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21106 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21107 روزانه دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21108 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21109 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21110 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21111 روزانه دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21112 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21113 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21114 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21115 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21116 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21117 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21118 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21119 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21120 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21121 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21122 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21123 روزانه پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21124 روزانه دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21125 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21126 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21127 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21128 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21129 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21130 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21131 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21132 روزانه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول ویژه فرهنگیان رسمی یا پیمانی شاغل در وزارت آموزش و پرورش
21133 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21134 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21135 روزانه دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21136 روزانه دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21137 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21138 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21139 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21140 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21141 روزانه دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21142 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21143 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21144 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21145 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21146 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21147 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21148 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21149 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21150 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21151 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21152 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21153 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21154 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21155 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21156 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21157 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21158 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21159 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21160 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21161 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21162 روزانه دانشگاه فسا فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21163 روزانه دانشگاه قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي مرد 18 نفر نیمه اول فقط مرد
21164 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21165 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21166 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21167 روزانه دانشگاه ملایر همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21168 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21169 روزانه دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21170 روزانه مرکز آموزش عالی فنی و مهندسی بویین زهرا قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21171 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21172 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21173 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21174 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21175 روزانه دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21176 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21177 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21178 روزانه دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21179 روزانه دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21180 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21181 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21182 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21183 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21184 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21185 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21186 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21187 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21188 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21189 روزانه دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21190 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21191 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21192 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21193 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21194 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21195 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21196 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21197 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21198 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21199 روزانه دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21200 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21201 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21202 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21203 روزانه دانشگاه شیراز فارس مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21204 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21205 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21206 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21207 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21208 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21209 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21210 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21211 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21212 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21213 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21214 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21215 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21216 روزانه دانشگاه یزد یزد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21217 روزانه دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21218 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21219 روزانه دانشگاه بجنورد خراسان شمالی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21220 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21221 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21222 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21223 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21224 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21225 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21226 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21227 روزانه دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21228 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21229 روزانه دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21230 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21231 روزانه دانشگاه زنجان زنجان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21232 روزانه دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21233 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21234 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21235 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21236 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21237 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21238 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21239 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21240 روزانه دانشگاه شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21241 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21242 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21243 روزانه دانشگاه صنعتی جندی شاپور - دزفول خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21244 روزانه دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء(ص) - بهبهان خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21245 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21246 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21247 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21248 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21249 روزانه دانشگاه صنعتی شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21250 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21251 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21252 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21253 روزانه دانشگاه قم قم آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن 18 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - فقط زن
21254 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21255 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21256 روزانه دانشگاه یزد یزد آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21257 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21258 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21259 روزانه دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21260 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21261 روزانه دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21262 روزانه دانشگاه صنعت نفت(آبادان) خوزستان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد آبادان
21263 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته ای توسط دو دانشکده مهندسی عمران و مهندسی دریا انجام می شود.
21264 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21265 روزانه دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21266 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21267 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21268 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21269 روزانه دانشگاه قم قم سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي مرد 12 نفر نیمه اول فقط مرد
21270 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21271 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21272 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21273 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21274 روزانه دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21275 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21276 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21277 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21278 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21279 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 16 نفر نیمه اول
21280 روزانه دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21281 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21282 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21283 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21284 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21285 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21286 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21287 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21288 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول
21289 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21290 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
21291 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21292 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21293 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21294 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
21295 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21296 روزانه دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21297 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21298 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21299 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی
21300 روزانه دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21301 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21302 روزانه دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21303 روزانه دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21304 روزانه دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21305 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21306 روزانه دانشگاه صنعتی شریف - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21307 روزانه دانشگاه صنعتی قم قم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21308 روزانه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21309 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21310 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21311 روزانه دانشگاه فسا فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21312 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21313 روزانه دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن
21314 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران سازه های دفاعی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد. -شرایط در انتهای دفترچه -فقط مرد
21315 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های دفاعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21316 روزانه دانشگاه جامع امام حسین (ع) - تهران تهران پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول مسلح می باشد. - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - فقط مرد
21317 روزانه دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21318 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21319 روزانه دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21320 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21321 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21322 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21323 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21324 روزانه دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21325 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مهندسی ایمنی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21326 روزانه دانشگاه تهران تهران آموزش مهندسی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26428 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26439 روزانه دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21327 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21328 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21329 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21330 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21331 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21332 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21333 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21334 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21335 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21336 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21337 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21338 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21339 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21340 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21341 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21342 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21343 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21344 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21345 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21346 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21347 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21348 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21349 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21350 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21351 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21352 نوبت دوم دانشگاه مهندسی فناوریهای نوین - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21353 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
21354 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21355 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21356 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21357 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21358 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21359 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21360 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21361 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21362 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21363 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21364 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21365 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول
21366 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21367 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21368 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21369 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21370 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21371 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21372 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21373 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21374 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21375 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21376 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21377 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21378 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21379 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21380 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21381 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21382 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21383 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21384 نوبت دوم دانشگاه اراک مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21385 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21386 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21387 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21388 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21389 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21390 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21391 نوبت دوم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21392 نوبت دوم دانشگاه تفرش مرکزی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21393 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21394 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21395 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21396 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21397 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21398 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
21399 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21400 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21401 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21402 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21403 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران (پردیس گرمسار) سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21404 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21405 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول
21406 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21407 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21408 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21409 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21410 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21411 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21412 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21413 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21414 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21415 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21416 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21417 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21418 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21419 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21420 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21421 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21422 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21423 نوبت دوم دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21424 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21425 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21426 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21427 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21428 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21430 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21431 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21432 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21433 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21434 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21435 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21436 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21437 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21438 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21439 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21440 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21441 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21442 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21443 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21444 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21445 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21446 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21447 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21448 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21449 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21450 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21451 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21452 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21453 نوبت دوم دانشگاه آیت اله بروجردی - بروجرد لرستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21454 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21455 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21456 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21457 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21458 نوبت دوم دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21459 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21460 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر بوشهر آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21461 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21462 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21463 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21464 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21465 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21466 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21467 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21468 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21469 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21470 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
21471 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21472 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
21473 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21474 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21475 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21476 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21477 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21478 نوبت دوم دانشگاه یزد یزد آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21479 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21480 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21481 نوبت دوم دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار سیستان وبلوچستان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21482 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول امور آموزشی این رشته گرایش بین رشته ای توسط دو دانشکده مهندسی عمران و مهندسی دریا انجام می شود.
21483 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21484 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سهند - تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21485 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21486 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21487 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21488 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21489 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21490 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21491 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21492 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21493 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21494 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21495 نوبت دوم دانشگاه گلستان - گرگان گلستان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21496 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21497 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21498 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21499 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21500 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21501 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21502 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21503 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21504 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21505 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21506 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
21507 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس دانشکده های فنی
21508 نوبت دوم دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل تهران
21509 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21510 نوبت دوم دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی علوم آب
21511 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21512 نوبت دوم دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21513 نوبت دوم دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
21514 نوبت دوم دانشگاه صنعتی سیرجان کرمان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
21515 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21516 نوبت دوم دانشگاه صنعتی قم قم محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21517 نوبت دوم دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21518 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21519 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
21520 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21521 نوبت دوم دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مهندسی خطوط راه اهن آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مهندسی راه آهن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21522 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران سازه های دفاعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل تهران
21523 نوبت دوم دانشگاه صنعتی مالک اشتر تهران پدافند غیرعامل گرایش طراحی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول مسلح می باشد - شرایط در انتهای دفترچه پذیرفته شده متعهد به جذب در نیروهای - محل تحصیل تهران
21524 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21525 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران محیط زیست گرایش آب و فاضلاب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21526 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی هوا آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21527 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش سواحل آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21528 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21529 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش مواد زاید جامد آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران
21530 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مهندسی محیط زیست گرایش آلودگی خاک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده محیط زیست تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26429 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
26440 نوبت دوم دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21609 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21610 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21611 پيام نور دانشگاه پیام نور استان بوشهر - مرکز بین المللی عسلویه بوشهر راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21612 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21613 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21614 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21615 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - مرکز کرج البرز مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21616 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21531 مجازي دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21532 مجازي دانشگاه حکیم سبزواری - سبزوار خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21533 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21534 مجازي دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21535 مجازي دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - تهران تهران محیط زیست آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
21870 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21871 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی نور طوبی - تهران تهران مدیریت ساخت آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21872 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی مهر البرز - تهران تهران محیط زیست آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21617 مجاري پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران شمال تهران راه و ترابری آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
21536 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21537 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول
21538 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 18 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21539 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21540 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21541 پرديس خودگردان دانشگاه زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21542 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21543 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21544 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21545 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21546 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21547 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21548 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
21549 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 19 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21550 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21551 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي مرد 10 نفر نیمه اول فقط مرد - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21552 پرديس خودگردان دانشگاه قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21553 پرديس خودگردان دانشگاه کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21554 پرديس خودگردان دانشگاه کردستان - سنندج کردستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21555 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21556 پرديس خودگردان دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21557 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21558 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21559 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21560 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
21561 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21562 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21563 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
21564 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 11 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21565 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21566 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21567 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
21568 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21569 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21570 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21571 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21572 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21573 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21574 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21575 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21576 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21577 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21578 پرديس خودگردان دانشگاه سمنان سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21579 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21580 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21581 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21582 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21583 پرديس خودگردان دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21584 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21585 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21586 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21587 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
21588 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21589 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی (محل تحصیل کرج) البرز آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
21590 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - پردیس چابهار سیستان وبلوچستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21591 پرديس خودگردان دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21592 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21593 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21594 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21595 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21596 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21597 پرديس خودگردان دانشگاه گیلان - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21598 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21599 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21600 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی شریف - تهران (پردیس مهندسی و علوم در جزیره کیش) هرمزگان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول شرایط و شهریه در توضیحات انتهای دفترچه
21601 پرديس خودگردان دانشگاه علم و صنعت ایران  – تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 14 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21602 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
21603 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21604 پرديس خودگردان دانشگاه خوارزمی تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان واقع در تهران
21605 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21606 پرديس خودگردان دانشگاه شیراز فارس محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21607 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی امیرکبیر - تهران تهران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21608 پرديس خودگردان دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 9 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
21618 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21619 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21620 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21621 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21622 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21623 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21624 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21625 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21626 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و هنر - یزد یزد سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21627 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21628 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21629 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21630 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21631 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21632 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21633 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21634 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیین کمال - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21635 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21636 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21637 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21638 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21639 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21640 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21641 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی باختر - ایلام ایلام سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21642 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21643 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21644 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21645 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21646 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21647 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21648 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پیام - گلپایگان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21649 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تابناک - لامرد فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21650 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توحید - گلوگاه مازندران مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21651 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21652 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جویندگان علم - کوهدشت لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21653 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21654 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21655 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21656 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21657 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21658 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دارالفنون - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21659 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21660 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانشستان - ساوه مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21661 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21662 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21663 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشدیه - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21664 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21665 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21666 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زاگرس - کرمانشاه کرمانشاه سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21667 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی زند دانش گستر - شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21668 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21669 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21670 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21671 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21672 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21673 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21674 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهریار - آستارا گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21675 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21676 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21677 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران سازه آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21678 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21679 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عرفان - کرمان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21680 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21681 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21682 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21683 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21684 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه نایینی - نایین اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21685 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21686 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21687 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21688 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21689 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخر رازی - ساوه مرکزی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21690 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فخرالدین اسعد گرگانی - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21691 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی فرزانگان - اصفهان اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21692 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کادوس - رشت گیلان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21693 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کوثر- قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21694 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی گلستان - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21695 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21696 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21697 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لیان - بوشهر بوشهر سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21698 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21699 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21700 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21701 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نجف آباد اصفهان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21702 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هاتف - زاهدان سیستان وبلوچستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21703 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21704 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی یاسین - بروجرد لرستان سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21705 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21706 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین سازه آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21707 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21708 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21709 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21710 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21711 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21712 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21713 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علوم و فنون مازندران - بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21714 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21715 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21716 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اندیشمند - لاهیجان گیلان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21717 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21718 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بیهق ـ سبزوار خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21719 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21720 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21721 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21722 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رشد دانش - سمنان سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21723 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21724 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21725 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سینا - کاشان اصفهان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21726 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شاهرود سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21727 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21728 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران زلزله آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21729 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21731 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21732 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21733 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21734 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21735 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21736 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21737 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان زلزله آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21738 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21739 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21740 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21741 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آفرینش علم گستر- بروجرد لرستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21742 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21743 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21744 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21745 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - خوزستان خوزستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21746 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21747 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21748 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سراج - تبریز آذربایجان شرقی ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21749 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شرق گلستان - گنبدکاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21750 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21751 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21752 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21753 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21754 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21755 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21756 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21757 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21758 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21759 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21760 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مقدس اردبیلی - اردبیل اردبیل ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21761 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مولانا - آبیک قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21762 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21763 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پارسیان - بیدستان قزوین قزوین ژئوتکنیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21764 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21765 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21766 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21767 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21768 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21769 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21770 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21771 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سارویه - ساری مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21772 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21773 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21774 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21775 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21776 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21777 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21778 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21779 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی هرمزان - بیرجند خراسان جنوبی راه و ترابری آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21780 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی غیاثالدین جمشید کاشانی- آبیک قزوین مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21781 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21782 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اترک - قوچان خراسان رضوی مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21783 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توسعه دانش - سنندج کردستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21784 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21785 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21786 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21787 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21788 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21789 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان مدیریت منابع آب آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21790 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21791 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شهید اشرفی اصفهانی - اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21792 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21793 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خیام - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21794 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن
21795 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21796 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21797 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اشراق - بجنورد خراسان شمالی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21798 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21799 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بنیان - شاهین شهر اصفهان اصفهان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21800 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21801 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21802 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی رحمان - رامسر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21803 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صالحان - قائمشهر مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21804 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صدرالمتألهین - تهران تهران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول فقط مرد
21805 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21806 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علم و فن - ارومیه آذربایجان غربی آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21807 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21808 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21809 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی میرداماد - گرگان گلستان آب و سازههای هیدرولیکی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21810 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی احرار - رشت گیلان سواحل، بنادر و سازههای دریایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21811 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21812 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21813 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21814 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21815 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21816 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران حمل و نقل آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21817 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21818 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی چابهار سیستان وبلوچستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21819 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21820 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شهاب دانش - قم قم مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21821 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21822 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علامه محدث نوری - نور مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21823 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی علم و فرهنگ - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21824 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21825 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آل طه - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن 20 نفر نیمه اول فقط زن زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21826 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آیندگان - تنکابن مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21827 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اقبال لاهوری - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21828 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی انرژی - ساوه مرکزی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21829 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بعثت - کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21830 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بینالود - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21831 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پردیسان - فریدونکنار مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21832 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویش - قم قم مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21833 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی پویندگان دانش - چالوس مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21834 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی توس - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21835 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21836 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21837 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21838 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سبحان - نیشابور خراسان رضوی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21839 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21840 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی قائم - قائمشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21841 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طبری - بهشهر مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21842 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علاالدوله سمنانی - گرمسار سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21843 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه جعفری - رفسنجان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21844 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه رفیعی - قزوین قزوین مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
21845 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم توسعه پایدار آریا - ایوانکی سمنان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول توضیحات در انتهای دفترچه
21846 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21847 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21848 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کرمان کرمان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21849 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21850 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21851 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مازیار - رویان نور مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21852 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی معماری و هنر پارس - تهران تهران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21853 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21854 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی آپادانا - شیراز فارس مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21855 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علامه حلی چالوس مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21856 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی اسرار - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21857 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - رشت گیلان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21858 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی خاوران - مشهد خراسان رضوی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21859 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی دانش پژوهان پیشرو - اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21860 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبه - زنجان زنجان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21861 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صائب - ابهر زنجان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21862 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صبا - ارومیه آذربایجان غربی محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21863 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21864 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عقیق - شاهین شهر اصفهان اصفهان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21865 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21866 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عمران و توسعه - همدان همدان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21867 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لامعی گرگانی- گرگان گلستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21868 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی لقمان حکیم- آق قلا گلستان گلستان محیط زیست آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
21869 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی علوم و فناوری آریان - امیرکلا بابل مازندران ساختمان های هوشمند آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26457 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی صنعتی مازندران - بابل مازندران مدیریت ساخت آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.