دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در رشته 1303 - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 1 - ژنتیک و به نژادی گیاهی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23859 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23860 روزانه دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23861 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23862 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23863 روزانه دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23864 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23865 روزانه دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23866 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23867 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23868 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23869 روزانه دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23870 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23871 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23872 روزانه دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23873 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23874 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23875 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23876 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23877 روزانه دانشگاه شیراز فارس ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23878 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23879 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23880 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23881 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23882 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23883 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23884 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23885 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23886 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23887 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23888 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23889 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23890 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23891 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23892 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23893 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23894 نوبت دوم دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) - قزوین قزوین ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23895 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23896 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23897 نوبت دوم دانشگاه خلیج فارس - بوشهر (محل تحصیل دانشکدهکشاورزی در حومه شهر برازجان) بوشهر ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23898 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23899 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23900 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23901 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23902 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23903 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23904 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23905 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23906 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23907 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23908 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23909 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23910 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23911 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
23912 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23913 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز (محل تحصیل پردیس ارس در جلفا) آذربایجان شرقی ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
23914 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان ژنتیک و به نژادی گیاهی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 2 - فیزیولوژی گیاهان زراعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23915 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23916 روزانه دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23917 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23918 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23919 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23920 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23921 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23922 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23923 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23924 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23925 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23926 روزانه دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23927 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23928 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23929 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23930 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23931 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23932 روزانه دانشگاه شیراز فارس فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23933 روزانه دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23934 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23935 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23936 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23937 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23938 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23939 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23940 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23941 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23942 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23943 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23944 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23945 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23946 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23947 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23948 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23949 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23950 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23951 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23952 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23953 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23954 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23955 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23956 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23957 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23958 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23959 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
23960 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23961 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23962 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23963 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
23964 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23965 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23966 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23967 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23968 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23969 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23970 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23971 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23972 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
23973 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
23974 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران فیزیولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
کد ضریب 3 - اکولوژی گیاهان زراعی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
23975 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23976 روزانه دانشگاه ایلام ایلام اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23977 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23978 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23979 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23980 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23981 روزانه دانشگاه تربیت مدرس (دانشکده کشاورزی در اتوبان تهران کرج) تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه
23982 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23983 روزانه دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23984 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23985 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
23986 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23987 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
23988 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23989 روزانه دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23990 روزانه دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23991 روزانه دانشگاه شیراز فارس اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23992 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23993 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23994 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23995 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
23996 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23997 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23998 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
23999 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24000 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24001 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24002 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24003 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24004 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24005 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24006 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24007 نوبت دوم دانشگاه تهران (محل تحصیل دانشکده ابوریحان در پاکدشت) تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24008 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24009 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24010 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24011 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24012 نوبت دوم دانشگاه شهید باهنر - کرمان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24013 نوبت دوم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان - تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24014 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24015 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24016 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24017 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24018 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24019 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24020 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24021 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24022 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24023 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24024 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24025 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
24026 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24027 پرديس خودگردان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24028 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - اکولوژی گیاهان زراعی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 4 - علوم و تکنولوژی بذر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24029 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24030 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24031 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24032 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24033 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24034 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24035 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24036 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24037 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24038 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24039 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24040 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24041 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24042 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24043 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24044 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24045 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24046 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24047 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24048 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24049 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24050 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
کد ضریب 5 - علوم علف های هرز
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24051 روزانه دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24052 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24053 روزانه دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24054 روزانه دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24055 روزانه دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24056 روزانه دانشگاه شیراز فارس اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24057 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24058 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24059 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24060 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24061 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24062 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24063 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24064 روزانه دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24065 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24066 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24067 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24068 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24069 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24070 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24071 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24072 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24073 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24074 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24075 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24076 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24077 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24078 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24079 پرديس خودگردان دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی اگرو تکنولوژی - علوم علفهای هرز آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه تبریز
کد ضریب 6 - اگرو اکولوژیک
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24080 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24081 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24082 روزانه دانشگاه جیرفت کرمان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24083 روزانه دانشگاه رازی - کرمانشاه کرمانشاه اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24084 روزانه دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24085 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24086 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24087 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24088 روزانه دانشگاه شهید چمران - اهواز خوزستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24089 روزانه دانشگاه شیراز (محل تحصیل دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب) فارس اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24090 روزانه دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24091 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24092 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24093 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24094 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24095 روزانه دانشگاه گنبد گلستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24096 روزانه دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24097 روزانه دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24098 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24099 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24100 نوبت دوم دانشگاه جیرفت کرمان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24101 نوبت دوم دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24102 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24103 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24104 نوبت دوم دانشگاه صنعتی شاهرود سمنان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
24105 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24106 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24107 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24108 نوبت دوم دانشگاه مراغه آذربایجان شرقی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24109 نوبت دوم دانشکده کشاورزی شیروان خراسان شمالی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
24110 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24111 پرديس خودگردان دانشگاه زابل سیستان وبلوچستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24112 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
24113 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی بهاران - گرگان گلستان اگرو اکولوژی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول