دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته توسعه روستایی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1325 - توسعه روستایی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25587 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25588 نوبت دوم دانشگاه بوعلی سینا - همدان همدان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25589 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25590 نوبت دوم دانشگاه تبریز آذربایجان شرقی توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25591 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25592 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25593 نوبت دوم دانشگاه صنعتی اصفهان اصفهان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
25594 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری مازندران توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
25595 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
25596 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
25597 نوبت دوم دانشگاه لرستان - خرم آباد لرستان توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
25598 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد توسعه روستایی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول