دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره پردیس خودگردان و در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - کارگردانی نمایش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25220 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز کارگردانی نمایش آموزشی پژوهشی زن و مرد 12 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - سینما
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25228 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران سینما آموزشی پژوهشی زن و مرد 6 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25229 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز سینما آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - ادبیات نمایشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25238 پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران ادبیات نمایشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 13 نفر، نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
25239 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز ادبیات نمایشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 11 نفر، نیمه اول
کد ضریب 5 - بازیگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25247 پردیس خودگردان دانشگاه هنر (محل تحصیل کرج) البرز بازیگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 10 نفر، نیمه اول