دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1397 در نوع دوره غیرانتفاعی و در رشته مجموعه هنرهای نمایشی و سینما

اطلاعات اين صفحه بسيار تغيير کرده است و ديگر به روز رساني نخواهد شد. جهت مشاهده اطلاعات به روز از صفحه اصلي نرم افزار انتخاب رشته 3گام بازديد فرماييد.
کد ضریب 1 - کارگردانی نمایش
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25221 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی کارگردانی نمایش آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 2 - سینما
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25230 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران سینما آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25231 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی کمال الملک - نوشهر مازندران سینما آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
کد ضریب 4 - ادبیات نمایشی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25240 غیرانتفاعی دانشگاه غیرانتفاعی سوره - تهران تهران ادبیات نمایشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25241 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر - شیراز فارس ادبیات نمایشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول
25242 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی هنر و اندیشه اسلامی - قم قم ادبیات نمایشی آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
کد ضریب 5 - بازیگری
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
25248 غیرانتفاعی موسسه غیرانتفاعی نبی اکرم(ص) - تبریز آذربایجان شرقی بازیگری آموزشی پژوهشی زن و مرد 20 نفر، نیمه اول