دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در نوع دوره نوبت دوم و در رشته مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 1
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26162 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن 3 نفر نیمه دوم فقط زن
26163 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26164 نوبت دوم دانشگاه سمنان سمنان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
26165 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26166 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26167 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
26168 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26169 نوبت دوم دانشگاه نیشابور خراسان رضوی پژوهش هنر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 2
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26198 نوبت دوم دانشگاه الزهرا(س) تهران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن 5 نفر نیمه دوم فقط زن
26199 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران صنایع دستی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
( 1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی و صنایع دستی (کد ضریب 3
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
26217 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران مطالعات کتابت و نگارگری آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
26218 نوبت دوم دانشگاه کاشان اصفهان سفال و سرامیک آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
26219 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران تاریخ هنر جهان اسلام آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26220 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
26221 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران نقاشی ایرانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه