دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش علوم و تکنولوژی بذر و در رشته 1303 - مجموعه زراعت و اصلاح نباتات

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 4 - علوم و تکنولوژی بذر
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
24029 روزانه دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24030 روزانه دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24031 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24032 روزانه دانشگاه شهرکرد چهارمحال وبختیاری علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24033 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24034 روزانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی رامین - ملاثانی اهواز خوزستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24035 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24036 روزانه دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24037 روزانه دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24038 روزانه دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24039 روزانه دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24040 نوبت دوم دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24041 نوبت دوم دانشگاه بیرجند خراسان جنوبی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
24042 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
24043 نوبت دوم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گلستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24044 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24045 نوبت دوم دانشگاه کردستان - سنندج کردستان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
24046 نوبت دوم دانشگاه گیلان - رشت گیلان علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24047 نوبت دوم دانشگاه محقق اردبیلی - اردبیل اردبیل علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24048 نوبت دوم دانشگاه یاسوج کهگیلویه وبویراحمد علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
24049 پرديس خودگردان دانشگاه ارومیه آذربایجان غربی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
24050 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جهاد دانشگاهی - کاشمر خراسان رضوی علوم و تکنولوژی بذر آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول