دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر و در رشته مطالعات جهان

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

( 1131 - مطالعات جهان (کد ضریب 10
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
14090 روزانه دانشگاه تهران تهران مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
14091 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مطالعات جهان گرایش مطالعات مصر آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول