دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش توسعه منابع انسانی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15220 روزانه دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 15 نفر نیمه اول
15221 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15222 روزانه دانشگاه تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15223 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15224 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15225 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15226 روزانه دانشگاه شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15227 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15228 روزانه دانشگاه علوم انتظامی امین - نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي مرد 20 نفر نیمه اول مختص کارکنان شاغل مرد ناجا - برابر آزمونی صادره از دانشگاه علوم انتظامی شرایط و ضوابط اعلامی در دفترچه راهنمای امین. - شرایط در انتهای دفترچه - فقط مرد
15229 روزانه دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15230 روزانه دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15258 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15259 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15260 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15261 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15262 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه
15263 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15264 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15265 نوبت دوم دانشگاه فردوسی مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15266 نوبت دوم دانشگاه هرمزگان - بندر عباس هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15300 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی - مرکز مراغه آذربایجان شرقی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15301 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15302 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15303 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز نطنز اصفهان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15304 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15305 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15306 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - مرکز ورامین تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15307 پيام نور دانشگاه پیام نور استان خراسان جنوبی - مرکز بیرجند خراسان جنوبی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15308 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15309 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15310 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15311 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15312 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز کرمان کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15313 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15314 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مازندران - مرکز آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15315 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15316 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15317 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15318 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15319 پيام نور دانشگاه پیام نور استان هرمزگان - مرکز بینالمللی کیش هرمزگان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15320 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15321 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز همدان همدان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15322 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15323 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15324 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15289 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم توسعه منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15455 مجازي غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مجازی رایانه ای جهان نما- تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزش محور زن و مرد 40 نفر نیمه اول آموزش محور
15291 پرديس خودگردان دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15292 پرديس خودگردان دانشگاه شاهد - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه - محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15293 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15429 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی ایوانکی سمنان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15430 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی خاتم - تهران تهران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15431 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی شمال - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15432 غيرانتفاعي دانشگاه غیرانتفاعی دانش البرز - آبیک قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15433 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15434 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی جاوید - جیرفت کرمان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15435 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی حکیمان - بجنورد خراسان شمالی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15436 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی راهبرد شمال - رشت گیلان توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15437 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی روزبهان - ساری مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15438 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سمنگان - آمل مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15439 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن 15 نفر نیمه اول فقط زن
15440 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی طلوع مهر - قم قم توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي مرد 15 نفر نیمه اول فقط مرد
15441 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی کار واحد قزوین قزوین توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول محل تحصیل واحد قزوین
15442 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مارلیک - نوشهر مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15443 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی نیما - محمودآباد مازندران توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15444 غيرانتفاعي موسسه غیر انتفاعی رهجویان دانش - برازجان بوشهر توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
26458 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی عطار - مشهد خراسان رضوی توسعه منابع انسانی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول