دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش بودجه و مالیه عمومی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15231 روزانه دانشگاه تهران تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15267 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15342 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15343 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15344 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15345 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15346 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15347 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15348 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15349 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15350 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15351 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15352 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15353 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15354 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15355 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15356 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15357 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15358 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15445 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین بودجه و مالیه عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.