دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش خط مشی گذاری عمومی و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15232 روزانه دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15233 روزانه دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15234 روزانه دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15235 روزانه دانشگاه شاهد - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15236 روزانه دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول
15237 روزانه دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15238 روزانه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 6 نفر نیمه اول
15268 نوبت دوم دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15269 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15270 نوبت دوم دانشگاه سیستان و بلوچستان - زاهدان سیستان وبلوچستان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15271 نوبت دوم دانشگاه شاهد - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول شرایط در انتهای دفترچه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15272 نوبت دوم دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15273 نوبت دوم دانشگاه علامه طباطبایی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15359 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15360 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15361 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15362 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15363 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15364 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15365 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15366 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15367 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15368 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز اراک مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15369 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15370 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15371 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15372 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15373 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15374 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15375 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15290 مجازي دانشگاه تهران پردیس فارابی قم قم خط مشی گذاری عمومی آموزش محور زن و مرد 20 نفر نیمه اول آموزش محور
15294 پرديس خودگردان دانشگاه تهران پردیس البرز کرج البرز خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول
15295 پرديس خودگردان دانشگاه شهید بهشتی - تهران تهران خط مشی گذاری عمومی آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه