دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال 1398 در گرایش مدیریت تحول و در رشته 1142 - مجموعه مدیریت

‏این کد رشته ها در نرم افزار انتخاب رشته کارشناسی ارشد نیز موجود می باشد و در آنجا داوطلبان عزیز می توانند از احتمال قبولی خود در هر کد رشته با توجه به رتبه خود مطلع شوند و به علاوه با استفاده از ابزارها و فیلتر های مختلف بر مبنای استان، دانشگاه، نوع آموزش و دوره انتخاب های مناسب خود را پیدا کنند و نیز آن انتخاب ها را بر مبنای شرایط خود بچینند و نهایتا فایلی حاوی انتخاب رشته خود بر مبنای همین کد رشته دانشگاه ها بدست آورند و آن را مستقیما در سیستم انتخاب رشته سازمان سنجش وارد نمایند.

کد ضریب 2 - مدیریت دولتی
کد رشته دانشگاه نوع دوره نام دانشگاه استان دانشگاه نام گرایش نوع آموزش جنسیت پذیرش ظرفیت توضیحات
15239 روزانه دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول
15240 روزانه دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15241 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15242 روزانه دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول فاقد خوابگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15243 روزانه دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 7 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15244 روزانه دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15245 روزانه دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 3 نفر نیمه اول
15246 روزانه دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 13 نفر نیمه اول
15274 نوبت دوم دانشگاه اصفهان اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15275 نوبت دوم دانشگاه ایلام ایلام مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 12 نفر نیمه اول
15276 نوبت دوم دانشگاه تهران تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 4 نفر نیمه اول محل تحصیل دانشکده مدیریت تهران زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15277 نوبت دوم دانشگاه زنجان زنجان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15278 نوبت دوم دانشگاه مازندران - بابلسر مازندران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 1 نفر نیمه اول
15279 نوبت دوم دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 2 نفر نیمه اول
15393 پيام نور دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی - مرکز خوی آذربایجان غربی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15394 پيام نور دانشگاه پیام نور استان اصفهان - مرکز شاهین شهر اصفهان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 10 نفر نیمه اول
15395 پيام نور دانشگاه پیام نور استان البرز - واحد ماهدشت البرز مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15396 پيام نور دانشگاه پیام نور استان تهران - تهران غرب تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15397 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز سمنان سمنان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15398 پيام نور دانشگاه پیام نور استان سمنان - مرکز گرمسار سمنان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15399 پيام نور دانشگاه پیام نور استان فارس - مرکز شیراز فارس مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15400 پيام نور دانشگاه پیام نور استان کرمان - مرکز سیرجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15401 پيام نور دانشگاه پیام نور استان گیلان - مرکز رشت گیلان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15402 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز خمین مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15403 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز دلیجان مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15404 پيام نور دانشگاه پیام نور استان مرکزی - مرکز ساوه مرکزی مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15405 پيام نور دانشگاه پیام نور استان همدان - مرکز ملایر همدان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15406 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز تفت یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15407 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز مهریز یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15408 پيام نور دانشگاه پیام نور استان یزد - مرکز یزد یزد مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 8 نفر نیمه اول
15296 پرديس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس تهران مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15297 پرديس خودگردان دانشگاه ولی عصر(عج) - رفسنجان کرمان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 5 نفر نیمه اول محل تحصیل پردیس خودگردان دانشگاه
15446 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی تاکستان - تاکستان استان قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول  زیر گرایش این کد رشته / دانشگاه طی سال گذشته تغییر یافته بنابراین در نرم افزار انتخاب رشته 3گام با توجه به همین موضوع تحلیل انجام  شده است.
15447 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی سهروردی - قزوین قزوین مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15448 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی شمس - گنبد کاووس گلستان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول
15449 غيرانتفاعي موسسه غیرانتفاعی مهر آستان - آستانه اشرفیه گیلان مدیریت تحول آموزشي پژوهشي زن و مرد 20 نفر نیمه اول